Tiesas spriedums (otrā palāta) 2010. gada 8.jūlijā.$