Provedbena uredba Komisije (EU) br. 170/2014 оd 20. veljače 2014. o odobrenju izmjene specifikacije koja nije manja za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Melon du Haut-Poitou (ZOZP)]