Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 27, 27 ta' Jannar 2015