/* */

komissio v. Ranska Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Yhteisön kalavarojen säilyttämis- ja hoitojärjestelmä - Kalastustoiminnan ja siihen liittyvien toimintojen valvonta - Kalastusalusten ja saaliiden valvonta (asetuksen N:o 170/83 5 artiklan 2 kohta ja asetuksen N:o 2241/87 1 artiklan 1 kohta) - Kalastustoiminnan väliaikainen kieltäminen (asetuksen N:o 2241/87 11 artiklan 2 kohta) - Rikosoikeudelliset tai hallinnolliset toimet säilyttämistä ja valvontaa koskevan yhteisön lainsäädännön rikkomisesta vastuussa olevaa kohtaan (asetuksen N:o 170/83 5 artiklan 2 kohta ja asetuksen N:o 2241/87 1 artiklan 2 kohta). # Asia C-333/99. TITJUR