Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 1. februar 2001.