Förslag till avgörande av generaladvokat J. Kokott föredraget den 14 juli 2016$