Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljeni 14. julija 2016.