Návrhy prednesené 14. júla 2016 – generálna advokátka J. Kokott.