Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 14 juli 2016$