Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, 2016. gada 14. jūlijs.