Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα J. Kokott της 14ης Ιουλίου 2016.