Afgørelse nr. 1/98 truffet af associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side den 23. februar 1998 om fastsættelse af associeringsrådets forretningsorden