Wyrok Sądu (czwarta izba) z dnia 15 grudnia 2011 r.