SKRIFTLIG FRÅGA E-2736/00 från Charles Tannock (PPE-DE) till kommissionen. Konsekvensen vid tillämpningen av försiktighetsprincipen.