Pisemne zapytanie E-7101/10 Gilles Pargneaux (S&D) do Komisji. Możliwość ponownego stosowania mączek zwierzęcych