Beslut nr 7/20/COL av EFTAS Övervakningsmyndighet av den 11 februari 2020 om ändring av arbetsordningen [2020/482]