EFTA järelevalveameti otsus nr 7/20/COL, 11. veebruar 2020, millega muudetakse töökorda [2020/482]