Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 13 listopada 2007 r.