Mål T-55/01: Talan mot Europeiska gemenskapernas kommission väckt den 9 mars 2001 av ASAHI VET SA