Kanadyjskie oznaczenia geograficzne dotyczące wina, które należy dodać do załącznika III lit. b) Umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie handlu winami i napojami spirytusowymi