Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o sporočilu Komisije o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov (COM(2015) 639 final)