Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie – Investovanie do zamestnanosti a rastu – maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov [COM(2015) 639 final]