Avizul Comitetul Economic și Social European privind „Comunicarea Comisiei – Investiții în locuri de muncă și în creștere – Valorificarea la maximum a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene” [COM(2015) 639 final]