Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie „Investeren in banen en groei — naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen” (COM(2015) 639 final)