Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē – maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana”” (COM(2015) 639 final)