Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Investoinnit työpaikkoihin ja kasvuun – Euroopan rakenne- ja investointirahastojen vaikutusten maksimointi” (COM(2015) 639 final)