Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Investeerimine töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisse: Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide panuse maksimeerimine”” [COM(2015) 639 final]