SPØRGSMÅL nr. 120 (H-0108/98) af Lucio MANISCO til Kommissionen. Udløbet af fristen for indgivelse af klage over Cuba til WTO