Υπόθεση Τ-99/00: Προσφυγή του Ignacio Samper κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασκήθηκε στις 20 Απριλίου 2000