KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI, Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Direktīvas 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem īstenošana (Dokuments attiecas uz EEZ)