Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1164 al Comisiei din 15 iulie 2015 de fixare a limitei cantitative pentru exporturile de zahăr și izoglucoză peste cotă până la sfârșitul anului de comercializare 2015/2016