Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1164, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2015 , kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin viennin määrällisen rajoituksen vahvistamisesta markkinointivuoden 2015/2016 loppuun asti