Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1164, 15. juuli 2015 , millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2015/2016. turustusaasta lõpuni