Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2016 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015 (2016/2009(INI))