Europeiska unionens officiella tidning, CA 380, 29 december 2011