2010/83/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 9. februāris), ar ko nosaka degamības klases noteiktiem būvizstrādājumiem (gaisā cietējošiem šuvju materiāliem) (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 399) (Dokuments attiecas uz EEZ)