2010/83/EU: Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda s obzirom na spojne smjese sa sušenjem na zraku (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 399) Tekst značajan za EGP$