2010/83/: Kommissionens afgørelse af 9. februar 2010 om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår lufttørrende spartelmasser (meddelt under nummer K(2010) 399) (EØS-relevant tekst)