2010/83/: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2010 , kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o spárovací tmely vysychající na vzduchu (oznámeno pod číslem K(2010) 399) (Text s významem pro EHP)