СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Към по-ефективна финансова архитектура за инвестиции извън Европейския съюз