Lieta C-312/15 P: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 10. marta rīkojums – SolarWorld AG/Solsonica SpA, Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība — Regula (ES) Nr. 513/2013 — Dempings — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu un plāksnīšu) imports — Pagaidu antidempinga maksājums — Galīgais antidempinga maksājums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Intereses celt prasību zudums