Asia C-312/15 P: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 10.3.2016 – Valittajana SolarWorld AG sekä muina osapuolina Solsonica SpA ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Selvästi perusteeton valitus — Asetus (EU) N:o 513/2013 — Polkumyynti — Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot ja kiekot) tuonti — Tilapäinen polkumyyntitulli — Lopullinen polkumyyntitulli — Lausunnon antamisen raukeaminen — Oikeussuojan tarpeen menettäminen)