Az Európai Parlament 2018. december 13-i jogalkotási állásfoglalása az egyes digitális szolgáltatások nyújtásából származó bevételek után fizetendő digitális szolgáltatási adó közös rendszeréről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS))