Vec C-27/19 P: Odvolanie podané 11. januára 2019: Dvor audítorov Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-874/16, RA/Dvor audítorov