kohtuasi C-27/19 P: Euroopa Liidu Kontrollikoja 11. jaanuaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 8. novembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-874/16: RA versus kontrollikoda