Sag C-27/19 P: Appel iværksat den 11. januar 2019 af Den Europæiske Revisionsret til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 8. november 2018 i sag T-874/16, RA mod Revisionsretten