Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar u fil-Kumitat tas-Sikurezza Marittima tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali dwar l-adozzjoni tal-emendi tal-Anness II tal-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Prevenzjoni tat-Tniġġis minn Vapuri, tal-emendi tal-Kodiċi Internazzjonali tal-2011 dwar il-Programm Imtejjeb ta’ Spezzjonijiet waqt il-Kontrolli ta’ Bastimenti ta’ Tagħbija bl-Ingrossa u Tankers taż-Żejt, tal-emendi tal-Kodiċi Internazzjonali tat-Tagħmir għas-Salvataġġ, tal-emendi tal-Formoli C, E u P tal-appendiċi tal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar u tal-emendi tal-Kodiċi Internazzjonali tas-Sikurezza għall-Vapuri li jużaw il-Gassijiet jew Karburanti Oħrajn b’Punt ta’ Fjammabbiltà Baxx$