IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu (12199/2019 - C9-0001/2020 - 2019/0173(NLE)) Zivsaimniecības komiteja Referents: Nuno Melo