SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 1365/98 af Graham WATSON til Kommissionen. Forskningsinitiativet for nulemissioner