Mål C-707/18: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Timiș - Rumänien) – Amărăști Land Investment SRL mot Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Begäran om förhandsavgörande – Beskattning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Direktiv 2006/112/EG – Beskattningsbara transaktioner – Avdrag för ingående mervärdesskatt – Förvärv av fastigheter som ej är inskrivna i det nationella fastighetsregistret – Kostnader för den första inskrivningen i nämnda register som bärs av köparen – Anlitande av utomstående specialiserade bolag – Deltagande i tillhandahållandet av tjänster eller investeringskostnader för ett företags verksamhet)